Kościelniak, K. (2021). Wpływ wojen północnych XVII i XVIII w. na postawy i relacje mieszkańców Poznania różnych wyznań. Studia Historyczne, 62(1 (245), 41–59. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.03