Kucharski, A. (2021). Tumult i konfederacja: Konfesyjne znaczenie wydarzeń toruńskich z lat 1724 i 1767 w ujęciu gazet pisanych. Studia Historyczne, 62(1 (245), 61–75. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.04