Filipczak, W. . (2021). Protestanci w Rzeczypospolitej 1777-1786 – między unią sielecką a konfliktami (zarys problematyki) . Studia Historyczne, 62(1 (245), 77–100. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.05