Misztal, M. . (2021). „Najsławniejsza pracująca matka na całej planecie” : Królowa Wiktoria jako nieświadoma feministka?. Studia Historyczne, 62(1 (245), 101–110. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.06