Gajewski, A. (2017). Sejmik ziemi wiskiej wobec zagrożenia moskiewskiego w latach 1654‑1667. Studia Historyczne, 60(4 (240), 5-24. https://doi.org/10.12797/SH.60.2017.04.01