Gałuszka, J. (2021). Obrona praw dysydentów na sejmie 1606 r. za szczególnym uwzględnieniem roli Stanisława Stadnickiego. Studia Historyczne, 62(2 (246), 19–30. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.02.02