Basista, J. (2021). Gangraena i remedium, o herezjach i zwyrodnieniu religijnym w Anglii połowy XVII w. Studia Historyczne, 62(2 (246), 65–86. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.02.05