Kuc, P. (2021). Geoffrey Parker, Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku. Studia Historyczne, 62(2 (246), 87–92. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.02.06