Kasprzak, K. (2021). Stanisław Rek, Mohacz 1526. Studia Historyczne, 62(2 (246), 93–95. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.02.07