Hryszko, R. (2022). „O sztuce cukrowej”, czyli dlaczego piętnastowieczni aptekarze włoscy wytwarzali słodycze?. Studia Historyczne, 63(1(249), 5–19. https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.01.01