Hamera, P. (2022). Wróżki i zacofanie irlandzkich chłopów w świetle wybranych dziewiętnastowiecznych dzienników z podróży. Studia Historyczne, 63(1(249), 51–59. https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.01.03