Goliński, O. (2022). Królestwo anarchii. W poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach. Studia Historyczne, 63(1(249), 89–92. https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.01.07