Chrobaczyński, J. (2024). Kilka aktualnych uwag o totalitaryzmie na kanwie rozważań Jasona Stanleya. Studia Historyczne, 63(2(250), 91–101. https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.02.04