Bartoszewski, M. (2024). Henryk Litwin, Chwała Północy. Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej (1598-1648) : Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2018, 432 s. ISBN: 978-83-06-03469-1. Studia Historyczne, 63(2(250), 111–117. https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.02.07