GODLEWSKI, Łukasz. Spór o powołanie Kościoła narodowego w Koronie w okresie soboru trydenckiego (1545-1563) . Studia Historyczne, [S. l.], v. 62, n. 1 (245), p. 7–23, 2021. DOI: 10.12797/SH.62.2019.01.01. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3636. Acesso em: 28 nov. 2022.