KOŚCIELNIAK, K. Wpływ wojen północnych XVII i XVIII w. na postawy i relacje mieszkańców Poznania różnych wyznań. Studia Historyczne, [S. l.], v. 62, n. 1 (245), p. 41–59, 2021. DOI: 10.12797/SH.62.2019.01.03. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3638. Acesso em: 28 nov. 2022.