POLIT, J. . Recenzja: Jan Pajor, Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 343, ilustracje ISBN: 978-83-8142-086-0. Studia Historyczne, [S. l.], v. 62, n. 1 (245), p. 111–119, 2021. DOI: 10.12797/SH.62.2019.01.07. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3642. Acesso em: 22 oct. 2021.