GAJEWSKI, A. Sejmik ziemi wiskiej wobec zagrożenia moskiewskiego w latach 1654‑1667. Studia Historyczne, v. 60, n. 4 (240), p. 5-24, 29 Dec. 2017.