GAŁUSZKA, J. Obrona praw dysydentów na sejmie 1606 r. za szczególnym uwzględnieniem roli Stanisława Stadnickiego. Studia Historyczne, [S. l.], v. 62, n. 2 (246), p. 19–30, 2021. DOI: 10.12797/SH.62.2019.02.02. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/3880. Acesso em: 3 jul. 2022.