HAMERA, P. Wróżki i zacofanie irlandzkich chłopów w świetle wybranych dziewiętnastowiecznych dzienników z podróży. Studia Historyczne, [S. l.], v. 63, n. 1(249), p. 51–59, 2022. DOI: 10.12797/SH.63.2020.01.03. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/4596. Acesso em: 25 jun. 2024.