BARTOSZEWSKI, M. Henryk Litwin, Chwała Północy. Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej (1598-1648) : Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2018, 432 s. ISBN: 978-83-06-03469-1. Studia Historyczne, [S. l.], v. 63, n. 2(250), p. 111–117, 2024. DOI: 10.12797/SH.63.2020.02.07. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne/article/view/5543. Acesso em: 22 may. 2024.