Godlewski, Łukasz. 2021. “Spór o powołanie Kościoła Narodowego w Koronie w okresie Soboru Trydenckiego (1545-1563)”. Studia Historyczne 62 (1 (245):7-23. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.01.