Skrzypietz, Aleksandra. 2021. “Publiczna i prywatna religijność królowej Marii Kazimiery”. Studia Historyczne 62 (1 (245):25-40. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.02.