Kościelniak, Karol. 2021. “Wpływ Wojen północnych XVII i XVIII w. Na Postawy i relacje mieszkańców Poznania różnych Wyznań”. Studia Historyczne 62 (1 (245):41-59. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.03.