Filipczak, Witold. 2021. “Protestanci w Rzeczypospolitej 1777-1786 – między Unią Sielecką a konfliktami (zarys Problematyki)”. Studia Historyczne 62 (1 (245):77-100. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.05.