Gajewski, Artur. 2017. “Sejmik Ziemi Wiskiej Wobec zagrożenia Moskiewskiego W Latach 1654‑1667”. Studia Historyczne 60 (4 (240), 5-24. https://doi.org/10.12797/SH.60.2017.04.01.