Basista, Jakub. 2021. “ O Herezjach I Zwyrodnieniu Religijnym W Anglii połowy XVII W”. Studia Historyczne 62 (2 (246):65-86. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.02.05.