Kuc, Patryk. 2021. “Geoffrey Parker, Globalny Kryzys. Wojna, Zmiany Klimatyczne I Katastrofa W XVII Wieku”. Studia Historyczne 62 (2 (246):87-92. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.02.06.