Hamera, Paweł. 2022. “Wróżki I Zacofanie Irlandzkich chłopów W świetle Wybranych dziewiętnastowiecznych dzienników Z podróży”. Studia Historyczne 63 (1(249):51-59. https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.01.03.