Goliński, Oskar. 2022. “Królestwo Anarchii. W Poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń O Rzeczypospolitej I Jej mieszkańcach”. Studia Historyczne 63 (1(249):89-92. https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.01.07.