Chrobaczyński, Jacek. 2024. “Kilka Aktualnych Uwag O Totalitaryzmie Na Kanwie rozważań Jasona Stanleya”. Studia Historyczne 63 (2(250):91-101. https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.02.04.