Godlewski, Łukasz (2021) “Spór o powołanie Kościoła narodowego w Koronie w okresie soboru trydenckiego (1545-1563) ”, Studia Historyczne, 62(1 (245), pp. 7–23. doi: 10.12797/SH.62.2019.01.01.