Skrzypietz, A. (2021) “Publiczna i prywatna religijność królowej Marii Kazimiery”, Studia Historyczne, 62(1 (245), pp. 25–40. doi: 10.12797/SH.62.2019.01.02.