Kościelniak, K. (2021) “Wpływ wojen północnych XVII i XVIII w. na postawy i relacje mieszkańców Poznania różnych wyznań”, Studia Historyczne, 62(1 (245), pp. 41–59. doi: 10.12797/SH.62.2019.01.03.