Kucharski, A. (2021) “Tumult i konfederacja: Konfesyjne znaczenie wydarzeń toruńskich z lat 1724 i 1767 w ujęciu gazet pisanych”, Studia Historyczne, 62(1 (245), pp. 61–75. doi: 10.12797/SH.62.2019.01.04.