Filipczak, W. . (2021) “Protestanci w Rzeczypospolitej 1777-1786 – między unią sielecką a konfliktami (zarys problematyki) ”, Studia Historyczne, 62(1 (245), pp. 77–100. doi: 10.12797/SH.62.2019.01.05.