Misztal, M. . (2021) “„Najsławniejsza pracująca matka na całej planecie” : Królowa Wiktoria jako nieświadoma feministka?”, Studia Historyczne, 62(1 (245), pp. 101–110. doi: 10.12797/SH.62.2019.01.06.