Polit, J. . (2021) “Recenzja: Jan Pajor, Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 343, ilustracje ISBN: 978-83-8142-086-0”, Studia Historyczne, 62(1 (245), pp. 111–119. doi: 10.12797/SH.62.2019.01.07.