Gałuszka, J. (2021) “Obrona praw dysydentów na sejmie 1606 r. za szczególnym uwzględnieniem roli Stanisława Stadnickiego”, Studia Historyczne, 62(2 (246), pp. 19–30. doi: 10.12797/SH.62.2019.02.02.