Basista, J. (2021) “ o herezjach i zwyrodnieniu religijnym w Anglii połowy XVII w”., Studia Historyczne, 62(2 (246), pp. 65–86. doi: 10.12797/SH.62.2019.02.05.