Kuc, P. (2021) “Geoffrey Parker, Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku”, Studia Historyczne, 62(2 (246), pp. 87–92. doi: 10.12797/SH.62.2019.02.06.