Kasprzak, K. (2021) “Stanisław Rek, Mohacz 1526”, Studia Historyczne, 62(2 (246), pp. 93–95. doi: 10.12797/SH.62.2019.02.07.