Hryszko, R. (2022) “„O sztuce cukrowej”, czyli dlaczego piętnastowieczni aptekarze włoscy wytwarzali słodycze?”, Studia Historyczne, 63(1(249), pp. 5–19. doi: 10.12797/SH.63.2020.01.01.