Hamera, P. (2022) “Wróżki i zacofanie irlandzkich chłopów w świetle wybranych dziewiętnastowiecznych dzienników z podróży”, Studia Historyczne, 63(1(249), pp. 51–59. doi: 10.12797/SH.63.2020.01.03.