Chrobaczyński, J. (2024) “Kilka aktualnych uwag o totalitaryzmie na kanwie rozważań Jasona Stanleya”, Studia Historyczne, 63(2(250), pp. 91–101. doi: 10.12797/SH.63.2020.02.04.