Bartoszewski, M. (2024) “Henryk Litwin, Chwała Północy. Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej (1598-1648) : Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2018, 432 s. ISBN: 978-83-06-03469-1”, Studia Historyczne, 63(2(250), pp. 111–117. doi: 10.12797/SH.63.2020.02.07.