[1]
Łukasz Godlewski, “Spór o powołanie Kościoła narodowego w Koronie w okresie soboru trydenckiego (1545-1563) ”, StudiaHistoryczne, vol. 62, no. 1 (245), pp. 7–23, Jul. 2021.