[1]
W. . Filipczak, “Protestanci w Rzeczypospolitej 1777-1786 – między unią sielecką a konfliktami (zarys problematyki) ”, StudiaHistoryczne, vol. 62, no. 1 (245), pp. 77–100, Jul. 2021.