[1]
A. Gajewski, “Sejmik ziemi wiskiej wobec zagrożenia moskiewskiego w latach 1654‑1667”, StudiaHistoryczne, vol. 60, no. 4 (240), pp. 5-24, Dec. 2017.