[1]
P. Hamera, “Wróżki i zacofanie irlandzkich chłopów w świetle wybranych dziewiętnastowiecznych dzienników z podróży”, StudiaHistoryczne, vol. 63, no. 1(249), pp. 51–59, Jul. 2022.